Fundusze inwestycyjne to w tej chwili popularna formą lokowania pieniędzy. Już parę lat temu docenili je eksperci z branży finansowej, a aktualnie doceniają ją coraz bardziej klienci indywidualni. W związku z tym, warto poznać podstawowe informacje na temat funduszy inwestycyjnych, by móc podjąć decyzję, czy z nich skorzystać.

Na czym polega istota funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne stanowią te podmioty, których majątek dzielony jest na jednostki uczestnictwa, dokonujące wpłat, a następnie uzyskujące środki podczas trwania funduszu. Głównym zadaniem każdego funduszu inwestycyjnego jest ulokowanie zebranych środków w wybranych aktywach, którymi są: obligacje, bony skarbowe lub akcje. Jednostki posiadające najlepsze fundusze inwestycyjne, takie jak Viennalife podlegają codziennej wycenie. W raz z nią zapisywane są również inne informacje na temat tego uczestnika. Przechowywane są one w rejestrze uczestników funduszu. Największą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne otwarte, gdyż gwarantują duże bezpieczeństwo transakcji. Są to fundusze powszechne, co oznacza w praktyce, że wszyscy mogą zostać uczestnikami funduszu. Poza tym, istnieją również specjalne fundusze, które przeznaczone są wyłącznie dla konkretnych grup uczestników, nazywają się one specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.

Podział funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne zamknięte, o szerszych możliwościach inwestycyjnych to kolejny rodzaj funduszy. Lokaty w nich dokonywane mają tak zwany większy zakres ryzyka, ze względu na to, że nie utrzymują płynnych rezerw. Kolejną grupą są fundusze zamknięte- specjalistyczne, gdzie certyfikaty inwestycyjne nie muszą zostać wdrożone do użytku publicznego. Na koniec została jeszcze grupa funduszy mieszanych, których certyfikaty wprowadzane są do obiegu publicznego, a później na rynek regulowany. Przyjmuje się, że możliwości inwestycyjne są w nich większe aniżeli w funduszach otwartych, lecz mniejsze niż w funduszach zamkniętych. Warto znać ten podział, kiedy zdecydujemy się na to, by lokować kapitał w funduszach inwestycyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here