Notariusz

Choć każdy słyszał zapewne o zawodzie notariusza, nie każdy wie, na czym dokładnie polega jego praca. Notariat w Polsce ma długą i bogatą historię, dlatego warto poznać tę profesję dokładniej.

ZAWÓD NOTARIUSZA W POLSCE – historia

Początki notariatu w naszym kraju związane są z działalnością notariatu kościelnego i pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XVIII wieku. Wtedy to powstał prawdopodobnie pierwszy akt notarialny, a jego twórcą był Jakub Świnka. Nie każdy może o tym wie, a notariuszem był także Jan Długosz, czyli autor słynnych „Roczników”

Pojęcie notariatu w znaczeniu takim, jakie znamy dzisiaj, ukształtowało się w Księstwie Warszawskim w XIX wieku. Zaczęła wtedy funkcjonować francuska ustawa o notariacie. z roku 1803, którą wprowadzono wraz z Kodeksem Napoleona. Wtedy notariusza nazywano także rejentem.

NOTARIUSZ – regulacje prawne i definicja

Notariat we współczesnym rozumieniu jest instytucją znaczącą w systemie organów ochrony prawnej. Jego funkcjonowanie jest ugruntowane nie tylko wielowiekową tradycją, ale przede wszystkim ustawą. W Polsce działania notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – „Prawo o notariacie”. Polscy notariusze tworzą samorząd notarialny, w skład którego wchodzi Krajowa Rada Notarialna i izby notarialne.

Samo słowo „notariusz” pochodzi z łaciny i oznacza pisarza. Według najogólniejszej definicji zajmuje się sporządzaniem aktów prawnych na żądanie stron. Jest on osobą zaufania publicznego powołaną przez Ministra sprawiedliwości.

NOTARIUSZ – zakres obowiązków

Rolą notariusza jest dbanie o prawidłowe zabezpieczenie praw i interesów stron podczas dokonywania czynności notarialnych. Ponadto w polskim systemie notarialnym ich obowiązkiem jest czuwanie nad pewnością obrotu prawnego i zapobiegnięcie sporów sądowych. Pod tym względem rolę notariuszy określa się jako prewencyjną.

Wykonawca tego zawodu dokonuje tak zwanych działalności notarialnych. Oto one:

– sporządzanie poświadczeń, oświadczeń, protestów weksli i czeków
– sporządzanie aktów notarialnych
– sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
– sporządzanie odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów
– sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów na żądanie stron
– doręczanie oświadczeń
– spisywanie protokołów
– przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych, pieniędzy.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here