Wycenianie własnej firmy

Jeśli stoimy przed wyceną własnej firmy i zastanawiamy się, jaką metodę wybrać, powinniśmy wpierw dokładnie przeanalizować każdą z nich. Dopiero później przemyśleć, jaka jest dla nas najkorzystniejsza.

Wycena przedsiębiorstw – metoda podejścia majątkowego

Jedną z metod wyceny przedsiębiorstwa jest podejście majątkowe. Opiera się na posiadanych zasobach majątkowych w danej firmie. Wykorzystanie metody pozwala uzyskać pomniejszone zobowiązania. Wadą tej metody jest wykorzystanie informacji, które są zawarte w sprawozdaniach finansowych, zakładając przy tym z góry, że są one wiarygodne.

Dodatkowo, przy tej metodzie nie są uwzględniane ważne czynniki, takie jak np. znaki towarowe czy umiejętności zatrudnianych specjalistów. Wskazana jest tylko przy tych przedsiębiorstwach, które posiadają aktywy trwałe posiadanego majątku, takie jak branże produkcyjne.

Wycena przedsiębiorstw i inne metody jej podejścia

W przypadku podejścia dochodowego podstawą jest prognoza strumieni przyszłych dochodów, jakie będą w naszym przedsiębiorstwie. Wartość firmy jest więc określana za pomocą przypływów tych pieniędzy, które dopiero zyskamy – to przyszłe dochody w dniu wykonywania naszej wyceny. Metoda ta jest używana za najlepszą i dającą realne wyniki.

Problemem, jaki wiąże się z wyceną przedsiębiorstwa za pomocą tej metody jest prawidłowe oszacowanie dochodów, jakie osiągnie firma w przyszłości. Istotne jest to, aby nie opierać się na danach z analiz. Naszą bazą muszą być źródła dochodu przedsiębiorstwa rynku, na której ono działa a także trendów, jakie panują. Prognozy mają być oparte tylko na rzeczywistych danych.

Wycenianie firmy

Prognozy dochodów przy założeniu kontynuacji działalności firmy pozwala uzyskać w przyszłości stabilne dochody. Warto więc korzystać z tej metody jeśli pragniemy dowiedzieć się, co czeka naszą firmę w przyszłości. Kolejne podejście to porównawcze. Polega ono na porównywaniu z innymi działalnościami, które mają podobny profil. Podstawą jest wybór takich firm, które są porównywalne z naszą firmę i przypominają ją pod względem finansowym czy ekonomicznym.

Organizacje, które wybieramy powinny należeć do tego samego sektora rynku bądź jego części. Tylko takie firmy pozwolą uzyskać nam najlepsze wyniki. Ważną zaletą tej metody jest prostota i oparcie na prawdziwych danych: przepływów pieniężnych czy rachunkach. Do porównania wybieramy te spółki, które upubliczniają swoje finanse. Jeśli już wybierzemy dobrą metodę musimy przeanalizować je pod każdym kątem, takim jak mierniki ekonomiczne i finansowe.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here