Reaktory z ruchomym złożem a poprawa wydajności oczyszczalni

Przemysłowe oraz miejskie i gminne oczyszczalnie ścieków coraz częściej wykorzystują innowacyjne technologie biologicznego oczyszczania ścieków. W celu zwiększenia funkcjonalności systemu oraz efektywności oczyszczania stosuje się systemy MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors). Technologia złoża ruchomego powoduje, że do oczyszczania ścieków wykorzystuje się nośniki (kształtki), na których rozwija się aktywny biofilm.

Reaktory MBBR a nowoczesne oczyszczalnie ścieków w przemyśle

Reaktory MBBR z ruchomym złożem są kompaktowymi rozwiązaniami, które umożliwiają skuteczne usuwanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu, amoniaku i azotu ze ścieków. Główne korzyści wynikające ze stosowania takiej technologii to:

  • łatwa obsługa i eksploatacja,
  • stabilna praca oczyszczalni ścieków i bezawaryjność,
  • możliwość zwiększenia pojemności czynnej reaktorów poprzez dodanie kształtek,
  • zmniejszona kubatura reaktorów,
  • możliwość zastosowania technologii w istniejących komorach.

Rozwiązanie tego typu można zastosować w nowych instalacjach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, a także do modernizacji istniejących obiektów.  Może być również  stosowane jako system obsługujący wysokie obciążenia przed oczyszczaniem biologicznym.

Szukając informacji nt beztlenowego oczyszczania ścieków, sprawdź tutaj: https://www.veoliawatertechnologies.pl/oferta/zastosowania/oczyszczanie-sciekow-przemyslowych

Technologia MBBR wykorzystuje proces tworzenia biofilmu na nośnikach (kształtkach) zanurzonych w ściekach. Duża powierzchnia czynna kształtek pozwala na szybki przyrost masy mikroorganizmów. Dzięki temu oczyszczalnie ścieków mogą zajmować mniej miejsca przy zachowaniu wysokiego poziomu wydajności oczyszczania.

Rozwiązania MBBR i reaktory z ruchomym złożem – gdzie sprawdzają się takie rozwiązania?

Systemy wykorzystujące reaktor z ruchomym złożem znajdują szerokie zastosowanie w oczyszczalniach komunalnych jak również w różnych dziedzinach przemysłu. Takie metody oczyszczania można wykorzystać na przykład w przemyśle:

  • spożywczym i napojowym,
  • farmaceutycznym,
  • chemicznym, 
  • petrochemicznym,
  • papierniczym.

Decydując się na rozwiązania oparte na reaktorach z ruchomym złożem w zależności od celów oczyszczania i parametrów, jakie należy osiągnąć, dostępne są trzy konfiguracje rektorów: tlenowa – AEAE, beztlenowa – ANAN, tlenowo-beztlenowa (AEAN). 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here