Przed czym chroni RODO?
Przed czym chroni RODO?

Przed czym chroni RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo mające na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO wpływa na wszystkie organizacje, które przetwarzają dane osobowe w Unii Europejskiej. Ale czym dokładnie RODO chroni nasze dane osobowe?

Ochrona prywatności

Jednym z głównych celów RODO jest zapewnienie ochrony prywatności obywateli. Nowe przepisy wymagają, aby organizacje przetwarzające dane osobowe miały jasno określone cele i podstawy prawne do tego przetwarzania. Oznacza to, że nie mogą one gromadzić i przetwarzać danych osobowych bez zgody lub innej legalnej podstawy.

RODO również wprowadza zasady minimalizacji danych, co oznacza, że organizacje mogą gromadzić tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia określonych celów. Przykładowo, jeśli sklep internetowy potrzebuje tylko adres dostawy, nie może on żądać od klienta innych informacji, takich jak numer PESEL czy stan cywilny.

Prawo do informacji

RODO daje obywatelom prawo do wiedzy, jakie dane osobowe są o nich gromadzone i przetwarzane. Organizacje muszą udostępnić informacje na temat celów przetwarzania danych, okresu przechowywania danych oraz odbiorców, którym dane mogą być udostępnione. Dzięki temu, każdy ma możliwość kontrolowania swoich danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym

Jednym z najważniejszych aspektów RODO jest prawo do bycia zapomnianym. Oznacza to, że każdy ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z systemów organizacji, które je przetwarzają. Jeśli na przykład zrezygnujemy z subskrypcji newslettera, możemy zażądać, aby nasze dane zostały natychmiast usunięte z bazy danych.

Bezpieczeństwo danych

RODO nakłada na organizacje obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Organizacje muszą stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy kradzieżą. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, organizacje są zobowiązane do poinformowania odpowiednich organów nadzorczych oraz osób, których dane dotyczą.

Kary za naruszenie RODO

RODO wprowadza również surowe kary finansowe za naruszenie przepisów. Organizacje, które nie przestrzegają RODO, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 20 milionów euro lub 4% rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Takie kary mają na celu skłonić organizacje do przestrzegania przepisów i dbania o bezpieczeństwo danych osobowych.

Podsumowanie

RODO chroni nasze dane osobowe, zapewniając nam większą kontrolę nad tym, jak są one gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez organizacje. Daje nam również prawo do informacji i możliwość żądania usunięcia naszych danych z systemów organizacji. Wprowadza również surowe kary finansowe dla organizacji, które nie przestrzegają przepisów RODO. Dzięki tym środkom, RODO ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa i ochrony naszych danych osobowych.

Wezwanie do działania:

Zachęcam do zapoznania się z zasadami RODO, które chronią naszą prywatność i dane osobowe. Przeczytaj więcej na ten temat na stronie: https://www.e-warsaw.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here