Systemy monitoringu pojazdów i stylu jazdy podbijają kolejne branże. Początkowo miały pomagać firmom transportowym w optymalizacji kosztów eksploatacji flot samochodowych, ale szybko okazało się, że znajdują zastosowanie także w innych obszarach. Jednym z nich są ubezpieczenia. Branża szybko zdała sobie sprawę z korzyści jakie daje wykorzystywanie nowoczesnych systemów telematycznych i zaproponowała produkty oparte na monitoringu. Zastosowanie najnowszej technologii w tym sektorze przyniosło korzyści zarówno klientom jak i ubezpieczycielom.

Korzyści dla firmy ubezpieczeniowej

Przez lata składka ubezpieczeniowa zależała od danych historycznych. Specjaliści odpowiedzialni za ryzyko ubezpieczeniowe analizowali zdarzenia przeszłe i na ich podstawie starali się oszacować co może się wydarzyć w przyszłości. Wynikiem tej analizy była wysokości składek jakie musieli zapłacić klienci ubezpieczający swoje samochody. Nie była to metoda, która w jakikolwiek sposób wykorzystywałaby zdobycze technologii. Rozpoczęcie wykorzystywania systemów telematycznych diametralnie zmieniło możliwości w obszarze oceny ryzyka.

Od niedawna ubezpieczyciele proponują produkty oparte na ocenie stylu jazdy kierowcy. Możliwość oceny zachowania kierowcy powoduje, że wysokość składki może być dostosowana do faktycznego ryzyka generowanego przez użytkownika samochodu. Ubezpieczyciel może pozyskiwać dane dotyczące między innymi:

  • Miejsca i czasu użytkowania pojazdu.
  • Ilości niebezpiecznych manewrów (na przykład gwałtownego hamowania lub zbyt energicznego przyspieszania).
  • Przestrzegania ograniczeń prędkości.

Dzięki takim danym istotnie maleje prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy określaniu ceny za polisę. A to pozytywnie wpływa na wynik finansowy osiągany przez ubezpieczycieli.

Zastosowanie dokładnych danych powoduje również, że składka może być niższa, dzięki czemu oferta ubezpieczyciela staje się bardziej atrakcyjna i przyciąga więcej klientów.

Korzyści dla klientów firm ubezpieczeniowych

Nowe produkty to także duże korzyści dla kierowców. W końcu płacą oni cenę za polisę obliczoną na podstawie ich indywidualnych zachowań.

Mylne jest myślenie, że takie produkty to korzyść wyłącznie dla bezpiecznych kierowców. Otóż okazuje się, że już sama świadomość monitorowania stylu jazdy przez firmę ubezpieczeniową wpływa pozytywnie na zachowania klientów ubezpieczycieli. Zaczynają oni podróżować samochodem w sposób bardziej bezpieczny niż w przypadku, gdy ich styl jazdy nie podlega żadnej kontroli. Efektem tego jest mniejsza liczba kolizji i niższa składka ubezpieczeniowa.

Nie bez znaczenia jest fakt, że jazda zgodna z oczekiwaniami ubezpieczycieli oznacza również mniejsze zużycie paliwa. A to kolejny argument powodujący, że warto zainteresować się polisami opartymi na monitoringu.

Jak zatem widać systemy telematyczne przynoszą korzyści obu stronom kontraktu ubezpieczeniowego i należy się spodziewać, że w przyszłości większość produktów oferowanych przez ubezpieczycieli będzie oparta na nowoczesnych rozwiązaniach monitorujących.

Źródło: Finder – Monitorowanie pojazdów GPS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here