Szkolenia okresowe BHP a bezpieczeństwo w pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapoznanie swych wszystkich pracowników z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to bardzo ważne, a nieprzeszkolona kadra nie powinna wykonywać powierzonych obowiązków. Jakie szkolenia BHP są obowiązkowe na stanowiskach roboczych, inżynieryjno – technicznych oraz administracyjno – biurowych?

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych

Pracownicy obsługujący ciężkie maszyny oraz poszczególne urządzenia elektryczne są w szczególności narażone na niebezpieczne urazy ciała. Dla tej grupy pracowników uczestnictwo w kurach z zakresu BHP jest koniecznością. Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację umiejętności praktycznych, poszerzenie wiedzy z dziedziny BHP oraz zapoznanie się z obowiązującymi na terenie zakładu pracy rozwiązaniami technologicznymi. Zakres szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych obejmuje:

– zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywanym zawodem

– zagrożenia oraz skuteczne sposoby ich unikania

– postępowanie w stanach zagrożenia

– postępowanie w sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zobowiązani są odbyć okresowe szkolenie BHP nie rzadziej niż raz na 3 lata. Po podjęciu pracy pierwsze szkolenie powinno odbyć się

przed upływem 12 miesięcy. Wyjątek stanowią stanowiska określane jako szczególnie niebezpieczne oraz uciążliwe dla zdrowia. Tacy pracownicy powinni przechodzić okresowy instruktaż BHP nie rzadziej niż jeden raz na rok. Każde szkolenie bhp dla pracowników firmy powinno być zawsze odpowiednio dostosowane do zakresu tematycznego szkolenia.

Pracownicy inżynieryjno – technicznym a szkolenia z zakresu BHP

Grupa tych osób jest bardzo szeroka. Do pracowników inżynieryjno – technicznych zalicza się osoby:

– związane bezpośrednio z projektowaniem budynków i pomieszczeń pracy

– związane z organizowaniem poszczególnych procesów technologicznych

– zajmujące się projektowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi obsługiwanych przez poszczególnych pracowników

– zajmujące się projektowaniem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

– zajmujące się wyposażeniem poszczególnych stanowisk pracy

Rodzaj wykonywanej pracy jest wyznacznikiem do skierowania pracownika na szkolenie BHP w odpowiedniej grupie szkoleniowej.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych powinno koniecznie odbyć się w terminie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia i powinno być powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pracownicy biurowi a obowiązkowe szkolenia BHP

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno biurowych jest skierowane do szerokiej grupy osób aktywnych zawodowo. Dotyczy ono osoby narażone na czynniki szkodliwe, uciążliwe oraz niebezpieczne dla zdrowia. Odbiorcami takiego szkolenia są wszystkie osoby wykonujące pracę przy ekranie komputera. Należą do nich:

– pracownicy biurowi

– pracownicy placówek oświaty

– pracownicy służby zdrowia

Szkolenia dla pracowników administracyjno – biurowych powinny być obowiązkowo przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat. Program obejmuje:

– ocenę zagrożeń związanych z wykonywaniem codziennych obowiązków

– prawidłowe kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP

– postępowanie w razie wypadku

Szkolenia BHP dla pracowników biurowych najczęściej odbywają się w formie wykładu. Podczas takiego kursu każdy pracownik może uzupełnić swą wiedzę oraz umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy oraz zachowywania się zgodnie z podstawowymi przepisami BHP. Takie szkolenia mogą odbywać się indywidualnie lub online.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here