Księgowi zajmują się prowadzeniem czynności związanych z księgami podatkowymi podmiotów gospodarczych. Praca księgowego, kiedyś buchaltera, znacznie zmieniła się w ciągu ostatniego wieku. Jak obecnie wyglądają obowiązki takiego specjalisty?

W przeszłości buchalterzy pracowali z wykorzystaniem papierowych ksiąg podatkowych i musieli prowadzić rozliczenia ręcznie. To powodowało, że praca ta była mozolna i uciążliwa, a także obciążona dużym ryzykiem błędów. W ciągu ostatniego wieku zmieniło się jednak bardzo dużo, na co główny wpływ miał rozwój technologii.

Księgowi zaczęli stosować kalkulatory, które pomagały im w powadzeniu rachunków. Niedługo potem do użytku weszły komputery wraz z oprogramowaniem księgowym i dzisiaj to właśnie taka forma prowadzenia rozliczeń księgowych jest najpopularniejsza.

Zmieniła się też rola księgowego. Kiedyś specjalista tego rodzaju pracował najczęściej w jednej firmie. Dzisiaj popularne są z kolei biura rachunkowe, które zajmują się świadczeniem usług księgowych dla wielu podmiotów jednocześnie.

Obowiązki księgowych wynikają głównie z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także z innych przepisów.

Zgodnie z przepisami, do obowiązków księgowego zaliczają się między innymi:

  • prowadzenie rachunkowości, w tym ewidencja zdarzeń na podstawie dowodów księgowych, wypełnianie ksiąg, sporządzanie stosownej dokumentacji
  • dokonywanie kontroli rzetelności i kompletności dokumentów
  • dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym
  • dysponowanie środkami pieniężnymi

Jak wspomnieliśmy wcześniej, praca księgowego najczęściej wspierana jest przez odpowiednie oprogramowanie, na przykład jak to dostarczane przez firmę Sage – sage.com.pl. Nowoczesne programy księgowe to nie tylko te instalowane na komputerach, ale również działające w chmurze, czyli można uzyskać do nich dostęp przez internet z dowolnego komputera.

Oprogramowanie księgowe jak to oferowane przez Sage – sage.com.pl pozwala również na znaczną automatyzację pracy, zmniejsza ryzyko błędów, informuje o zmianach w przepisach prawnych, co przekłada się na fakt, że praca księgowego jest z pewnością wygodniejsza niż przed laty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here