Co oznaczają 3 ostatnie cyfry PESEL?

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, to unikalny numer identyfikacyjny przypisywany każdemu obywatelowi Polski. Składa się on z 11 cyfr, z których trzy ostatnie mają szczególne znaczenie. Dzięki nim można odczytać pewne informacje dotyczące osoby, której PESEL dotyczy.

Data urodzenia

Pierwsze dwa numery z trzech ostatnich cyfr PESEL oznaczają datę urodzenia osoby. Pierwsza z tych cyfr określa wiek osoby w momencie wydania numeru PESEL. Jeśli pierwsza cyfra to 0 lub 1, oznacza to, że osoba urodziła się w XXI wieku. Jeśli jest to 2 lub 3, oznacza to, że osoba urodziła się w XX wieku. Natomiast cyfra 4 lub 5 wskazuje na osoby urodzone w XIX wieku.

Druga cyfra z trzech ostatnich oznacza miesiąc urodzenia. Przykładowo, jeśli jest to 01 lub 02, oznacza to, że osoba urodziła się w styczniu. Cyfra 03 lub 04 wskazuje na luty, 05 lub 06 na marzec, i tak dalej.

Trzecia cyfra z trzech ostatnich oznacza dzień urodzenia. Jeśli jest to liczba od 01 do 09, oznacza to, że osoba urodziła się w pierwszych dziewięciu dniach danego miesiąca. Natomiast liczby od 10 do 31 wskazują na odpowiednie dni miesiąca.

Płeć

Ostatnia cyfra z trzech ostatnich cyfr PESEL ma związek z płcią osoby. Jeśli jest to liczba parzysta, oznacza to, że osoba jest płci żeńskiej. Natomiast liczba nieparzysta wskazuje na płeć męską.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku osób urodzonych przed 2000 rokiem, oznaczenie płci może się różnić. Wówczas 9 była przypisywana zarówno mężczyznom, jak i kobietom.

Podsumowanie

Trzy ostatnie cyfry PESEL zawierają ważne informacje dotyczące osoby, której numer dotyczy. Pierwsze dwie cyfry wskazują na datę urodzenia, natomiast trzecia cyfra informuje o płci. Dzięki temu numerowi można odczytać wiek, miesiąc i dzień urodzenia, a także płeć osoby. PESEL jest więc nie tylko unikalnym numerem identyfikacyjnym, ale również źródłem informacji o danej osobie.

Wezwanie do działania: Sprawdź, co oznaczają 3 ostatnie cyfry PESEL i dowiedz się więcej na ten temat!

Link tagu HTML: https://studioniezapominajka.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here